محصول دیجیتالی

مقاله طریقیت یا موضعیت داشتن ادله اثبات در جرایم حدی

مقاله طریقیت یا موضعیت داشتن ادله اثبات در جرایم حدی
محصول دیجیتالی

مقاله طریقیت یا موضعیت داشتن ادله اثبات در جرایم حدی

۱۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

چکیده

اثبات حد باتوجه به کیفیت و شرایطی که در شرع مقد اسلام اعتبار شده است یکی از مباحث مهم و پچیده حقوق کیفری می باشد. با توجه به شراط و کفیت معتبر شرعی در بسیار موارد اثبات حد با مشکل موجه می شود.

توجه : پس از ثبت سفارش کد سفارش را در تلگرام ارسال کنید تا پیگیری شود.